Muita koulutuksia

PÄIHTEET HOITOTYÖSSÄ- etäkoulutuspäivä 27.4.2022 kello 9.30-14.45 Zoom-alustalla.

Koulutus on suunniteltu hoitohenkilöstölle, jotka kohtaavat työssään päihteitä käyttäviä potilaita. Koulutuksen aiheet on suunniteltu pääosin muissa, kuin psykiatrian tai päihdehoidon yksiköissä työskenteleville.

Koulutuspäivän tavoitteena on, että päivän jälkeen osallistuja osaa arvioida potilaan päihteiden käyttöä, tehdä päihdeanamneesin ja ottaa rohkeasti ja potilas huomioiden päihdeasiat puheeksi. Osallistuja tunnistaa päihteiden aiheuttamia vieroitusoireita ja osaa arvioida niiden vaikeusastetta sekä hoitaa niitä. Osallistuja tiedostaa motivoinnin merkityksen päihteitä käyttävän potilaan hoidossa ja kohtaamisessa. Lisäksi osallistuja tunnistaa alkoholideliriumin ja tietää, kuinka sitä tulee hoitaa.

Koulutuksesta saa konkreettisia työkaluja hoitotyöhön.

LUE LISÄÄ

LÄÄKÄRIN PÄIHDETAIDOT lähi- ja etäkoulutus 12.5.2022 yhteistyössä Professio Oy:n kanssa.

Päihdeongelmaisen potilaan hoitaminen koetaan usein haastavaksi - päihdehäiriö jää herkästi tunnistamatta ja sen myötä oikein kohdennettu jatkohoito ei toteudu. Potilas ei välttämättä itse myöskään halua hoitoa, ja voi käyttäytyä jopa aggressiivisesti.

Lääkärin päihdetaidot -koulutus tarjoaa sinulle toimivat työkalut siihen, miten tutkit ja hoidat päihdeongelmaista potilasta. Saat myös varmuutta hoitoonohjaukseen oppimalla tunnistamaan tilanteet, jolloin on syytä ohjata potilas eteenpäin.

LUE LISÄÄ