Muita koulutuksia

Mielenterveys- ja päihdekoulutukset

Mielenterveys- ja päihdekoulutukset sopivat esimerkiksi sote-keskusten, vuodeosastojen, poliklinikoiden, kotihoidon ja asumispalveluyksiköiden henkilökunnalle.

NYT myös sosiaalialan ammattilaisille löytyy mielenterveys- ja päihdekoulutuksia, joiden aiheet ovat nousseet sosiaalialan ammattilaisten toiveista.

Koulutukset ovat täsmäpaketteja, joiden aiheet ovat nousseet eri yksiköissä työskentelevien sote-ammattilaisten toiveista. 

Hoitotyö 2023- koulutuspäivä

HOITOTYÖ 2023- koulutuspäivä on suunniteltu somaattista työtä tekeville sote-ammattilaisille ja opiskelijoille ja kaikille sote-alan osaajille, joita aihe kiinnostaa. Työpaikkasi voi olla esimerkiksi terveysasema, päivystyspoliklinikka, ensihoito, kotihoito, asumispalveluyksikkö, vuodeosasto tai joku muu, ketään ja mitään ei rajata ulkopuolelle.

Koulutuspäivän aiheet nousevat hoitotyön arjesta ja apuna aiheiden valinnassa on toiminut koulutustoivekysely, johon ovat vastanneet erilaisissa terveydenhuollon yksiköissä työskentelevät sote-osaajat.

Tänä vuonna ensimmäisen kerran järjestettävän koulutuspäivän teemana on SYDÄN. Teeman ympärille on rakennettu kattava koulutuspaketti, jossa opitaan laadukkaan EKG:n ottaminen ja EKG:n tulkintaa. Lisäksi opimme tunnistamaan eri syistä aiheutuvia rytmihäiriöitä sekä lopuksi paneudumme vielä tehokkaaseen elvytykseen.

Kouluttajana toimii vaativan hoitotason ensihoitaja Janne Karvonen.

www.hoitotyo.fi