Kiitos kaikille osallistujille! Vuoden 2022 Päihdepsykiatria- koulutus on päättynyt!

Tervetuloa mukaan ensi vuonna!
KOULUTUSPÄIVÄN 
AIHEET

ARJEN PÄIHDEPSYKIATRIAA

Petri Kylmänen käsittelee esityksessään mielenterveys- ja päihdehoitotyötä kaikkien sote-ammattilaisten mahdollisuutena. Petri nostaa esille mm. mielenterveys- ja päihdeongelmien tunnistamisen ja varhaisen hoidon merkityksellisyyden hoitoketjun toimivuuden kannalta.

PÄIHDEONGELMA VAI ONGELMA PÄIHDEHOIDOSSA?

Petteri Salo käsittelee esityksessään sekä Suomalaista päihdeongelmaa että päihdehoidon ongelmia eri näkökulmista, ja pohtii sitä, miten laadukasta päihdehoitoa voisi käytännössä toteuttaa. 

ET SINÄ (VIELÄ) KUOLE

Ensihoitaja Kari Hautamäki pohtii esityksessään ensihoitajien osaamista ja osaamisen kehittämistä psyykkisesti oireilevien potilaiden kohtaamisessa ja hoidossa. Kuulemme myös erään tarinan Hautamäen kirjasta "Et sinä (vielä) kuole" (Deadline Kustannus). Tukholmassa työskentelevä Hautamäki esittelee myös psykiatrista ambulanssitoimintaa ja vastaa kysymyksiin mitä, miksi ja kenelle. 

DISSOSIAATIOHÄIRIÖN/
SIVUPERSOONAHÄIRIÖN VAKAUTTAVA HOITO - Case Päijät-Sote, Tehostetun psykoosihoidon poliklinikka.

Lähihoitaja Maria Salmi ja koulutettu kokemusasiantuntija Leena Saarinen käyvät vuoropuhelua dissosiaatiohäiriön vakauttavasta hoidosta, sen mahdollisuuksista ja haasteista. Kuulemme myös Leenan omakohtaisen tarinan psykiatrisesta hoidosta ja hoitopolusta. 

MONIALAINEN MIELENTERVEYS- KRIISI- JA PÄIHDETYÖ PÄIVYSTYKSESSÄ

Sairaanhoitaja AMK Risto-Matti Kuosa kertoo esityksessään psykiatrisen sairaanhoitajan roolista akuuteissa mielenterveys-, päihde- ja kriisitilanteissa. Kuosa pohtii myös päivystyksellistä yhteistyötä eri ammattiryhmien ja yksiköiden (mm. sos.toimi, poliisi, ensihoito, somaattinen hoitotyö ja selviämisasema) välillä. 

ONKO HOITOTYÖSSÄ MAHDOLLISTA JAKSAA?

Sairaanhoitaja YAMK Ari Kärkkäinen pohdiskelee koulutuspäivän viimeisessä osiossa hoitotyössä jaksamisen työkaluja omakohtaisen kokemuksen pohjalta. Kuinka elämä muuttuu, jos emme itse piiskaa itseämme, eikä meitä piiskata maksimisuoritukseen aamusta iltaan. Onko itselleen mahdollista olla empaattinen alati kasvavien vaatimusten keskellä?

KOULUTUSPÄIVÄN
OHJELMA

8.00 - 8.45               Ilmoittautuminen ja aamukahvia

8.45 - 9.00               Koulutuspäivän avaus

9.00 - 9.30               Arjen päihdepsykiatriaa

9.30 - 10.30              Päihdeongelma vai ongelma päihdehoidossa?

10.30 - 10.45             Tauko

10.45 - 12.00             Dissosiaatiohäiriön vakauttava hoito

12.00 - 13.00             Lounas

13.00 - 13.45             Et sinä (vielä) kuole

13.45 - 14.15               Kahvi

14.15 - 15.15                Monialainen mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyö päivystyksessä

15.15 - 15.45              Onko hoitotyössä mahdollista jaksaa?

15.45 - 16.00             Koulutuksen päätös


PUHUJAT

Petri Kylmänen on palkittu sairaanhoitaja YAMK, ammatillinen opettaja, mielenterveys- ja päihdepalveluiden ammattilainen sekä coach. Petri on karismaattinen ja humoristinen puhuja, joka haastaa kuulijansa pohtimaan asioita monesta eri näkökulmasta. Petri on uransa aikana puhunut monissa hoitotyön seminaareissa ja palaute on lähes poikkeuksetta ollut positiivista.

Kari Hautamäki on ruotsinsuomalainen ensihoitaja, sekä myös hoitotyön opettaja. Ensihoitajana hän on työskennellyt niin maalla, merellä kuin ilmassa, ja useammassa eri maassa. Tällä hetkellä hän toimii ensihoitajana ambulanssissa Tukholmassa. Kari on myös kirjoittanut kirjan "Et sinä (vielä) kuole". Tuohon teokseen hän on kerännyt uransa mieleenpainuvimpia keikkoja kahden vuosikymmenen ajalta.

Petteri Salo LL, oyl (päihdelääketieteen erityispätevyys) on toiminut lähes 20 vuoden ajan päihdelääkärinä päihdehoidon erikoisyksiköissä sekä perusterveydenhuollossa. Petteri kouluttaa sote-alan ammattilaisia ja opiskelijoita käytännönläheisellä ja kuulijat huomioivalla tavalla, hän on saanut paljon kiitosta koulutuksistaan. Petteri oli mukana myös Päihdepsykiatria 2021- koulutuspäivässä

Maria Salmi, mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyön lähihoitaja on työskennellyt psykiatrian erikoissairaanhoidossa vuodesta 2000 lähtien. Nykyinen työ on  tehostetun psykoosihoidon poliklinikalla Lahdessa. Työnsä ohessa Maria on kouluttautunut mm. DKT-ryhmänohjaajaksi sekä koira-avusteisen toiminnan ohjaajaksi. Tällä hetkellä Maria opiskelee ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa.

Leena Saarinen on koulutettu kokemusasiantuntija, joka työskentelee LAB Ammattikorkeakoulussa ja Päijät-Soten akuuttipsykiatrian osastolla Lahdessa kokemusasiantuntijana

Risto-Matti Kuosa on sairaanhoitaja AMK ja YAMK-opiskelija. Risto-Matti on työskennellyt Lahdessa päivystyksen psykiatrisena sairaanhoitajana 10 vuoden ajan ja on ollut mukana kehittämässä kyseistä toimintaa alusta alkaen.

Ari Kärkkäinen on sairaanhoitaja YAMK, valmentaja ja yrittäjä. Taustalla on 19 vuoden työhistoria hoitotyön eri asiantuntija-, koulutus- ja kehittämistehtävissä. Omakohtainen kokemus hoitotyön kuormittavuudesta on saanut Arin jakamaan ajatuksiaan työssä jaksamisesta. Vuoden 2021 opioidikorvaushoitopäivien esitys "Kuinka jaksaa päihdehoitotyössä?" sai paljon positiivista palautetta.

.

.

Palautetta Päihdepsykiatria 2021 koulutuspäivästä

Koulutus oli kattava ja luennoitsijat kertoivat asioista selkeästi

Kouluttajien ammattitaito ja osaaminen tuoda asiat esiin niin ettei niihin pitkästynyt

Hyvät puhujat, tiivis ja monipuolinen paketti 

Rento meininki ja kiinnostavat aiheet 

Kaiken kaikkiaan antoisa ja mielenkiintoinen koulutus 

 

Voit ilmoittautua lähettämällä sähköpostia ari.karkkainen@entratum.fi

tai soittamalla 044 2396 821

Yhteydenotto

Yhteyttä voit ottaa lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla. Vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin.

Ari Kärkkäinen - puh. 044 2396 821 - sähköposti: ari.karkkainen@entratum.fi

TÄRKEÄÄ TIETOA

1 kk ennen tilaisuutta perutuista ilmoittautumisista emme peri maksua, tämän jälkeen perutuista ilmoittautumisista perimme koko osallistumismaksun, ellei ole esittää sairauslomatodistusta. Esteen sattuessa voi osallistumisen siirtää kuluitta kollegalle. Peruutukset ja osallistumisen siirto kollegalle on tehtävä kirjallisesti sähköpostilla.

Koulutuksen järjestäjillä on oikeus ohjelmamuutoksiin sekä koulutuksen peruuttamiseen ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla siitä asiakkaalle sähköpostilla viimeistään seitsemän (7) arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa.

Covid-19 tilanteesta ja viranomaisten antamista ohjeista riippuen koulutuspäivä voidaan joutua toteuttamaan kokonaan verkkovälitteisesti. Muutoksesta ilmoitetaan henkilökohtaisesti kaikille osallistujille.