PÄIHDEPSYKIATRIA- SEMINAARI
TULEE TAAS

Tervetuloa Päihdepsykiatria 2024- seminaariin paneutumaan mielenterveys- ja päihdesairauksiin sekä niiden yhteisesiintyvyyteen.

Vuoden 2024 seminaari järjestetään 18.4.2024
Hotelli Arthurissa Helsingissä ja etänä.

Seminaari on suunnattu mielenterveys- ja/tai päihdehoidossa työskenteleville sote-ammattilaisille ja alan opiskelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Seminaari tarjoaa mahdollisuuden oppia mielenterveys- ja päihdesairauksista ja niiden hoidosta alan huippuasiantuntijoilta. Puhujat jakavat tuoretta tietoa, parhaita käytäntöjä ja käytännön kokemuksia, mikä auttaa laajentamaan tietämystäsi näiden sairauksien hoidossa.

Seminaari tarjoaa myös loistavan tilaisuuden tavata muita saman alan ammattilaisia ja jakaa ajatuksia sekä kokemuksia.

Osallistumalla seminaariin voit syventää ymmärrystäsi mielenterveys- ja päihdesairauksista, jotka ovat yhä merkittäviä haasteita yhteiskunnassamme. Voit myös oppia, miten näitä ongelmia voidaan ehkäistä ja hoitaa.

UUTTA PÄIHDEPSYKIATRISSA:

Seminaari jatkuu iltaan asti, sillä varsinaisen seminaarin päätyttyä alkaa PÄIHDEPSYKIATRIAN JÄLKI-ISTUNTO, rento Get Together- tapahtuma, jossa ruokailun lomassa kuulemme puheenvuoroja sekä elävää musiikkia.

Sydämellisesti tervetuloa seminaariin!

SEMINAARIN LOPULLINEN OHJELMA JULKAISTAAN JOULUKUUN ALUSSA.

Ystävällisesti,

Ari Kärkkäinen, seminaarin järjestäjä


SEMINAARIN PUHUJAT

TEEMU RISSANEN

Lääketieteen tohtori, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri sekä psykoanalyytikko, joka on toiminut kliinisessä lääkärin työssä nuorten sekä perheiden äärellä niin perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa kuin myös lastensuojelussa.  

JUSSI PAJUNIEMI
KEYNOTE SPEAKER - KOKEMUSASIANTUNTIJA

Jussi Pajuniemi työskentelee Filius&Fila -yrityksessä itseoppineena kehollis-dialektisena kiintymyssuhdeterapeuttina, työnohjaajana, kouluttajana ja joogaohjaajana. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteiden maisteri (luokanopettaja), nuorisovalmentaja (jalkapallo) ja kokonaisvaltainen joogaohjaaja. Oman asiakastyönsä ohella hän tuottaa sosiaaliseen mediaan erilaista sisältöä; keskiössä ovat kiintymyssuhdevaurioihin ja traumoihin liittyvät psyykkisfyysiset ilmiöt. Eri kanavilla (Instagram, Facebook ja YouTube) on tuhansia seuraajia.

MARGAREETA HÄKKINEN

Päihdelääkäri, liikennelääkäri ja terveydenhuollon erikoislääkäri. Päätyöni ovat A-klinikan Päihdesairaalassa hallinnon, kehittämisen ja potilastyön parissa ja THL:ssä liikennejuopumustutkimusten sekä päihteitä käyttävien raskaana olevien henkilöiden palvelujen kehittäjänä ja asiantuntijana. Tahdosta riippumattoman hoidon teemat ovat minulle tuttuja käytännön töistä ja tutkimuksista. Tutkimusta teen itse pääasiassa huumekuolemista. Hyvän päihdehoidon edistäminen on minulle tärkeää. Päihdelääketieteen lisäksi tykkään kissoista ja hevosista.

ALO JÜRILOO

Alo Jüriloo on psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri, jolla on takana noin 3 vuosikymmentä ns. raskaassa psykiatriassa ja siitä suurin osa Psykiatrisessa vankisairaalassa. Alo on pitänyt pitkään myös yksityisvastaanottoa. Kokemusta on myös psykiatrisesta avohoidosta sekä perustasolla että erikoissairaanhoidossa. Kaikkialla on toistunut sama havainto: helppoja ja yksinkertaisia ongelmia tai potilaita ei juuri ole ja kaikki ei aina ole sitä, miltä se näyttää.  

JYRKI KORKEILA

Psykiatrian erikoislääkäri, professori

JOHAN SAHLSTEN SCHÖLIN

Health unit chief physician Department 242

Psychiatry Psychosis Sahlgrenska University Hospital

Dr Johan Sahlsten works in the Department of Psychosis at the Salgrenska University Hospital in Gothenburg, Sweden. He works in the closed care unit where diagnostics and pharmacological strategies of treatment are both central and important factors for a long-term treatment concept. He has a broad experience in designing and implementing courses for both doctors in specialist medical training on national level, and for specialists at regional level.

LAURI KUOSMANEN

Lauri Kuosmanen on mielenterveyden moniottelija. Hänellä on yli 30 vuoden työkokemus terveydenhuollon eri tehtävistä: psykiatrisesta ja sisätautien hoitotyöstä, järjestötyöstä, erilaisten hankkeiden valmistelusta ja johtamisesta, opetustyöstä kaikilla opintoasteilla, tutkimuksesta sekä terveydenhuollon kehittämisestä. Tällä hetkellä Lauri työskentelee yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksella ja on yrittäjä Evipro Oy:ssä. Kuosmanen on tehnyt tutkimustyötä erityisesti tahdosta riippumattoman hoidon kysymyksistä, informaatioteknologian käytöstä mielenterveystyössä sekä perusterveydenhuollon mielenterveystyöstä.

Koulutukseltaan Lauri on psykiatrinen sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri, terveystieteiden opettaja ja terveystieteiden tohtori. Hoitotieteen dosentin arvon hän sai 2013. 

SEMINAARIN AIHEET

NUORUUS 2020- LUVULLA - POHDINTOJA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMISESTÄ MULLISTUVAN MAAILMAN ÄÄRELLÄ

Teemu Rissanen, LT, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri

2020-luvulla elävän nuoren kasvupohja on monia sekä sisäisiä että ulkoisia mullistuksia sisältäneessä maaperässä. Yksilön arkiympäristö sekä laajentuu (some, kulkuyhteydet, rajat / rajattomuus, kansainvälistyminen, vanhemmuus ja pirstaleisuus) että supistuu (liikunta, elinympäristön yksilöityminen, sosiaalisten verkostojen mahdollinen niukkuus, harrastetoimintojen kahtiajakoisuus, some). 

Muutokset perherakenteissa sekä paineet nykyvanhemmuutta kohtaan ovat erilaiset kuin aiemmin, heijastuen nuorten elämään sekä kasvuolosuhteisiin. Sosiaalisen median imu painostaa, päihdeprofiili muuttuu, kasvuympäristön turvallisuus muuttuu erilaiseksi, turvattomammaksi, vaikeammaksi käsitellä tai säädellä.

Nuoruus on olennaisen erillinen kehityksen osa lapsesta aikuiseksi, mutta nuoruutta ei voi käsitellä vallitsevasta yhteiskunnasta erillisenä. Miten nuoren mieli pysyy mukana perheen, yhteiskunnan, maailman muuttuessa? Miten tukea nuorta siinä? Mitä nuori tarvitsee kasvussaan 2020-luvulla?

AMPHETAMINE + REAGILA EXPERIENCES - CASE REPORT: CARIPRAZINE IN A PATIENT WITH SCHIZOPHRENIA, SUBSTANCE ABUSE AND COGNITIVE DYSFUNCTION - YHTEISTYÖSSÄ RECORDATI Ab

Johan Sahlsten Schölin, Health unit chief physician

This lecture will deal with the complexities of Dual Diagnosis, in this case the combination of a psychotic illness and Substance abuse disorder. We will focus both on the phenomenology of psychosis, i.e the the symptoms, as well as looking at the biological features of the two disorders and how we can approach them from a phamachoterapeutic standpoint. This will be illustrated by a case presentation. 

KESKUSTELEVAT VIESTINTÄSOVELLUKSET MIELENTERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ JA HOIDOSSA

Lauri Kuosmanen, dosentti, terveystieteiden tohtori

Tiivistelmä tulee myöhemmin

TAHDOSTA RIIPPUMATON HOITO PÄIHDEHÄIRIÖSSÄ

Margareeta Häkkinen, päihdelääkäri

Päihteitä käyttävän ihmisen tahdosta riippumaton hoito on Suomessakin mahdollista, vaikka sitä ei toteuteta aikuisten päihdehoidossa. Ns. pakkohoidon haittoja ja hyötyjä tunnetaan maailmalta maista, joissa eriasteista tahdosta riippumatonta hoitoa käytetään. Pohdin luennolla tahdosta riippumattoman hoidon edellytyksiä, uhkia ja mahdollisuuksia sekä oikeutusta riippuvuussairauksien näkökulmasta. 

ADDIKTIOSTA AUTTAJAN AMMATTIIN

Jussi Pajuniemi - Keynote speaker - kokemusasiantuntija

Esitys avaa Jussi Pajuniemen oman kokemuksen kautta sen, miksi addiktioista puhuminen ja niiden ymmärtäminen on edelleen haastavaa ja miksi niin monen addiktin kohdalla yhteiskunnan tarjoamasta avusta ei ole todellista hyötyä. Esitys laajentaa addiktion käsitettä rakentamalla Pajuniemen omakohtaisten kokemusten avulla siltaa kasvattajien traumaattisten taustojen, lapsuuden turvattoman kiintymyssuhteen työmallin, yhteiskunnan kilpailuorientoitumisen ja itsetuhoisen päihdekäyttäytymisen välille. Samaistuttava esitys kuvaa yrityksiä suojutua identiteettihäpeältä ja vaikeilta tunteilta addiktioiden avulla. Pajuniemen kerronnan kautta tulee kuulluksi se, että jokainen addiktioista kärsivä tarvitsee intervention lisäksi kokemuksen hyväksyttynä olemisesta, jotta ongelmasta irrottautumiseen syntyy aito ja rehellinen mahdollisuus. 

VALEHTELU JA SAIRAAKSI TEKEYTYMINEN HOITOSUHTEESSA

Alo Jüriloo, psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri

Tiivistelmä tulee hieman myöhemmin

JYRKI KORKEILAN ESITYS

Aihe ja lisätietoa myöhemmin

PÄIHDEPSYKIATRIAN JÄLKI-ISTUNTO KLO 16.45-19.30

Trubaduuri Mark Tuomela

Trubaduuri Mark Tuomela esiintyy Päihdepsykiatrian Jälki-istunnossa kello 18.30-19.30. Mark soittaa suosikkibiisit, joita voi laulaa mukana, tanssia tai vaikkapa vain fiilistellä rauhassa. Monipuolinen ohjelmisto kattaa yli 550 kappaletta. Soitinvalikoimaan kuuluu laulu, kitara ja huuliharppu.

SEMINAARIN
OHJELMA

8.00 - 8.30          Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8.30 - 8.45          Avaus - Ari Kärkkäinen

8.45 - 9.30          VALEHTELU JA SAIRAAKSI TEKEYTYMINEN HOITOSUHTEESSA / Alo Jüriloo

9.30 - 10.15         KESKUSTELEVAT VIESTINTÄSOVELLUKSET MIELENTERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ JA HOIDOSSA / Lauri Kuosmanen

10.15 - 10.30        Tauko

10.30 - 11.15         AMPHETAMINE + REAGILA EXPERIENCES - CASE REPORT: CARIPRAZINE IN A PATIENT WITH SCHIZOPHRENIA, SUBSTANCE ABUSE AND COGNITIVE DYSFUNCTION / Johan Sahlsten Schölin YHTEISTYÖSSÄ RECORDATI Ab

11.15 - 12.00         TAHDOSTA RIIPPUMATON HOITO PÄIHDEHÄIRIÖSSÄ / Margareeta Häkkinen

12.00 - 13.00       Lounas ja verkostoitumista

13.00 - 13.45        KEYNOTE-KOKEMUSPUHEENVUORO - ADDIKTIOSTA AUTTAJAN AMMATTIIN / Jussi Pajuniemi

13.45 - 14.15         Kahvitauko

14.15 - 15.00         JYRKI KORKEILA - AIHE TARKENTUU

15.00 - 15.15         Tauko

15.15 - 16.00         NUORUUS 2020- LUVULLA - Pohdintoja nuorten mielenterveyden edistämisestä mullistuvan maailman äärellä / Teemu Rissanen

16.00 - 16.15         Seminaari päättyy. Päätössanat - Ari Kärkkäinen

16.45 - 19.30        PÄIHDEPSYKIATRIAN JÄLKI-ISTUNTO Arthurin kabinetissa / Ruokaa, puhetta ja elävää musiikkia.

Palautetta Päihdepsykiatria 2023 koulutuspäivästä... 

Yhteydenotto

Ari Kärkkäinen - puh. 044 2396 821 - sähköposti: ari.karkkainen@entratum.fi

PÄIHDEPSYKIATRIA 2024 YHTEISTYÖSSÄ:

TÄRKEÄÄ TIETOA

1 kk ennen tilaisuutta perutuista ilmoittautumisista emme peri maksua, tämän jälkeen perutuista ilmoittautumisista perimme koko osallistumismaksun, ellei ole esittää sairauslomatodistusta. Esteen sattuessa voi osallistumisen siirtää kuluitta kollegalle. Peruutukset ja osallistumisen siirto kollegalle on tehtävä kirjallisesti sähköpostilla.

Koulutuksen järjestäjillä on oikeus ohjelmamuutoksiin sekä koulutuksen peruuttamiseen ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla siitä asiakkaalle sähköpostilla viimeistään seitsemän (7) arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa.

Viranomaisten antamista ohjeista riippuen koulutuspäivä voidaan joutua toteuttamaan kokonaan verkkovälitteisesti. Muutoksesta ilmoitetaan henkilökohtaisesti kaikille osallistujille.

Force majeure: Seminaarin järjestäjä ei ole velvollinen korvaamaan osallistujille osallistumismaksua, mikäli todetaan sellainen seminaarin järjestämisen estävä epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota seminaarin järjestäjän ei ole ollut syytä ottaa huomioon ja joka on seminaarin järjestäjästä riippumaton, eikä sen estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. Tällainen tapahtuma voi olla sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, lakko tai muu työselkkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen seminaarin järjestäjästä riippumaton syy.