20.4.2023 tapaamme jälleen Helsingissä, GLO Hotel ART´ssa ja etänä koko Suomessa.

Päihdepsykiatria 2023- seminaari on katettu jälleen psykiatrian ja päihdehoidon asiantuntijoilla, jotka tuovat sinulle käytännönläheistä tietoa ja työkaluja arkeen. Mukana on myös keynote-puheenvuoro, jonka pitää urheilutoimittaja Tapio Suominen.


Aikaisempiin seminaareihin osallistuneita on kuultu! 
Vuoden 2023 seminaarin ohjelma on kasattu edellisen seminaarin palautteen perusteella ja aiheita on tarkennettu.


Olet lämpimästi tervetullut seminaariin joko paikan päälle Helsinkiin tai etäyhteyden päähän. GLO Hotel ART sijaitsee osoitteessa Lönnrotinkatu 29.

Terveisin, Ari Kärkkäinen, seminaarin järjestäjä. Entratum Oy

puh 044 2396 821 / ari.karkkainen@entratum.fi


Seminaarin hinta:

150 euroa paikan päällä
100 euroa etänä

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24% ja paikan päällä osallistuville aamukahvin, lounaan ja iltapäiväkahvin.

Etänä osallistuvat saavat striimilinkin sähköpostiin noin 2 viikkoa ennen seminaaria. 

Paikan päälle GLO hotelliin mahtuu 80 osallistujaa.


SEMINAARIN PUHUJAT

Tapio Suominen - keynote

Toimittaja, juontaja ja esiintymistaidon kouluttaja.

Tapio Suominen teki aikanaan 30 vuoden uran toimittajana Yle Urheilussa. Hän juonsi ja selosti lähes 4 tuhatta lähetystä ja matkusti työnsä puolesta maailman joka kolkkaan. Hänestä tuli vuosien myötä koko kansan Tapsa, tai niin hän ainakin itse asiasta ajattelee.

KEYNOTE-puheenvuoro

Tapio Suominen: "Maailmani muuttui syksyllä 2012, kun sairastuin kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön. Pudotus aallon harjalta pohjamutiin oli nopea ja ankara.

Kuluneen 10 vuoden aikana bipon kaikki puolet, maniasta masennukseen ja takaisin ovat tulleet tutuksi. Vakava masennus on sulkenut minut neljään otteeseen osastohoitoon. Lähipiirin tuki, sähköhoito ja toimiva lääkitys ovat kiskoneet minut onneksi toistuvasti takaisin. Maniassa olen puolestaan hölmöillyt ankarasti, mukaan lukien saamani lopputili Yleltä. Alkoholilla maustettu mania on puolestaan johtanut vielä suurempiin ongelmiin.

Kaiken kokemani jälkeen uskallan sanoa, että nyt voin paremmin kuin kertaakaan sairastumiseni jälkeen. Niinpä haluan kertoa tarinani juuri sinulle. Yhden neuvon annan jo nyt. Jos haluat, että asiat kohdaltasi muuttuvat, sinun täytyy muuttaa jotain. Tervetuloa kuulemaan omasta muutoksestani!"

Stephan Hjorth

PhD, prof. in pharmacology,
Pharmacilitator AB, Vallda, Sweden

All in all >40 yrs experience in drug research, ~25 yrs in Academia - mainly preclinical in vivo CNS neuropsychopharmacology; to date ~370 scientific reports (papers, abstracts, book chapters, textbook)

>12 yrs in 'Big Pharma' (AZ) - project lead & pharmacology responsible in obesity/appetite/diabetes/metabolism areas; principal scientist, extensive experience with R&D project work from HI to FTiM

Since end 2013 independent Pharma consulting contractor/scientific advisor in the Pharma/Biotech context (+ part-time Academic affiliation)

Jan Holmberg

Sairaanhoitaja YAMK, kouluttaja, tietokirjailija

Jan Holmberg toimii asiantuntijana valtakunnallisissa ja kansainvälisissä terveys- ja koulutusalan kehittämishankkeissa. Hän on erikoistunut mielenterveys- ja päihdetyön kehittämiseen.

Alo Jüriloo

Psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri.

Alo Jüriloolla on takana noin 3 vuosikymmentä ns. raskaassa psykiatriassa ja siitä suurin osa Psykiatrisessa vankisairaalassa. Hän on pitänyt pitkään yksityisvastaanottoa. Kokemusta on myös psykiatrisesta avohoidosta sekä perustasolla että erikoissairaanhoidossa. Alo Jüriloo on huomannut, että kaikkialla on toistunut sama havainto: helppoja ja yksinkertaisia ongelmia ei juuri ole. 

Teemu Ojala

Sairaanhoitaja AMK. Päijät-Sote, päihdepsykiatrian poliklinikka Lahti.

Sairaanhoitaja Teemu Ojala työskentelee päihdepsykiatrisena sairaanhoitajana Päijät-Soten päihdepsykiatrian poliklinikalla Lahdessa. Teemu on ollut kehitämässä sekä päihdehoitoyksikön että päihdepsykiatrian poliklinikan toimintaa Päijät-Hämeessa.

Päihdepsykiatrian poliklinikan työstä merkittävä osuus on monihäiriöisten potilaiden hoidon suunnittelua ja toteuttamista. Teemu uskoo, että kaikilla on mahdollisuus toipua. 

Aija Tuliniemi

Sairaanhoitaja YAMK, palveluesimies A-klinikka Oy Lahden vieroitushoitoyksikkö.

Pitkän uran päihdehoidossa tehnyt sairaanhoitaja YAMK Aija Tuliniemi työskentelee A-klinikka Oy:n Lahden vieroitushoitoyksikössä palveluesimiehenä. Aijan työtä ja kouluttamista ohjaavat vahvasti eettisyys sekä ihmisarvoa, yksilöllisyyttä ja tasa-arvoa kunnoittavat periaatteet.

.

SEMINAARIN AIHEET


Dopamiini D3-reseptori skitsofreniassa ja huumeriippuvuu-dessa. Yhteistyössä Recordati AB

Stephan Hjorth

(luento on englanniksi). 

Brain regional changes in dopamine (DA) transmission are intimately associated with substance abuse and dependence, not least in relation to reward and motivational processes.

Comorbid substance abuse is also highly prevalent in the CNS DA dysfunctional disorder schizophrenia, and may compound the long-term course of illness, counter antipsychotic drug action, disrupt medication adherence, and increase relapse as well as hospitalizations.

The lecture will summarize preclinical background findings relevant to the possible involvement of DA D3 receptors in abuse/addiction and also discuss recent clinical reports with the Third Generation Antipsychotic partial D3/D2 receptor agonist Cariprazine within this context.

Aivojen alueelliset muutokset dopamiinin (DA) muutoksissa liittyvät läheisesti päihteiden väärinkäyttöön ja riippuvuuteen, ei vähiten suhteessa palkitsemis- ja motivaatioprosesseihin.

Samanaikainen päihteiden väärinkäyttö on myös erittäin yleistä dopamiinihäiriössä. Skitsofreniassa dopamiinihäiriö voi pahentaa sairauden pitkäkestoista kulkua, estää psykoosilääkkeiden vaikutusta, häiritä lääkityksen noudattamista ja lisätä uusiutumista sekä sairaalahoitoja.

Luennolla tehdään yhteenveto prekliinisistä taustalöydöksistä, jotka koskevat DA D3 -reseptorien mahdollista osallistumista väärinkäyttöön/riippuvuuteen, ja keskustellaan myös viimeaikaisista kliinisistä raporteista kolmannen sukupolven antipsykoottisen osittaisen D3/D2-reseptorin agonistin karipratsinin kanssa.

Kun nuori saa päättää

Jan Holmberg

Työvälineitä ja kohtaamisia ammattiin opiskelevien nuorten päihteiden käytön vähentämiseksi. Päihdetyö on merkityksellistä, kun ammattiin opiskelevat nuoret ovat mukana kehittämässä koulun päihteettömyyteen tähtäävää toimintaa. Mitä ammattiin opiskelevat nuoret toivovat terveydenedistämiseltä ja päihdetyöltä koulussa? Millaisia työvälineitä päihteidenkäytön puheeksi ottoon on yhdessä opiskelijoiden kanssa kehitetty? Tässä koulutusosiossa puhutaan nuorten kanssa tehtävä työn ytimestä, kohtaamisesta.

Haasteita ja onnistumisia kaksoisdiagnoosi-potilaan hoidossa

Teemu Ojala

Teemu Ojala käsittelee puheenvuorossaan, miten samanaikainen hoito onnistuu, jos asiakkaalla on halukkuutta mielenterveyshoitoon mutta ei päihdehoitoon tai päinvastoin. Mikä vaikutus hoidon onnistumiseen on mielenterveys- ja päihdehoitopalveluiden pirstaleisuudella. Miten asiakkaan myönteisyys tiettyihin lääkeaineisiin ja toisaalta taas kielteisyys tiettyihin lääkeaineisiin vaikuttaa hoitoyhteistyöhön. Kuinka harkintavaiheessa olevaa asiakasta voi tukea, jos hänellä on huonoja kokemuksia aikaisemmista raittiista jaksoista? 

Mikä ennakoi onnistunutta vieroitushoitoa?

Aija Tuliniemi

Päihde- ja mielenterveystyössä merkityksellistä on yhdessä tekeminen. Asiakkaan, tämän lähipiirin, kolmannen ja neljännen sektorin sekä virallisen hoitojärjestelmän saumattoman yhteistyön tuloksena syntyy mahdollisuus raittiiseen elämään. Avoimen ja rehellisen vuorovaikutuksen avulla kipeitäkin asioita voidaan ratkoa ja löytää elämälle uusi suunta. Luottamuksen synty ei ole itsestään selvää, eikä motivaatio ole paikallaan pysyvä voima. Vieroitusvaiheessa asiakkaan yksilöllisen tilanteen huomioonottaminen ja arvostava kohtaaminen ovat hoidon peruskivet.

Päihteiden vangit - monihäiriöisyys vankilapsykiatrin silmin

Alo Jüriloo

Monisairas potilas

Monisairaina pidetään potilaita, joilla on vähintään kaksi pitkäaikaissairautta. Monisairaat potilaat käyttävät paljon terveydenhuollon palveluita, heillä on usein meneillään useita samanaikaisia hoitoprosesseja ja käytössä monia samanaikaisia lääkkeitä. Yleistä on sekä somaattisten sairauksien että mielenterveyshäiriöiden samanaikainen esiintyminen. Monisairailla potilailla on usein vaikeuksia selvitä arjesta, elämänlaatu on usein heikentynyt ja erityisesti iäkkäiden monisairaiden potilaiden kuolemanriski on suurentunut.

Suomessa monisairaita arvioidaan olevan iältään 18-64 -vuotiaista miehistä noin 31% ja naisista 44%, 65-85 -vuotiaista miehistä 77% ja naisista 79%.

Psykiatrisissa ja päihdepsykiatrisissa yksiköissä hoidetaan hyvin usein potilaita, joilla on useita samanaikaisia sairauksia ja lisäksi vielä erilaisia psykososiaalisia kuormitustekijöitä. Sairauksien määrän lisääntyessä masennuksen oireiden todennäköisyys kasvaa. Monisairaiden potilaiden mielenterveyden häiriöitä ja päihdehäiriöitä tulisi yrittää tunnistaa ja hoitaa aktiivisesti.

Monihäiriöisen potilaan sitoutuminen hoitoon voi jäädä puutteelliseksi, oireilu voi kroonistua ja ongelmat voivat kasaantua. Monisairaiden potilaiden hoidossa keskeisiä periaatteita ovat hoidon jatkuvuus, potilaslähtöisyys, hoitosuositusten soveltaminen yksilöllisesti, yksilöllisen hoitosuunnitelman laatiminen ja lääkityksen kokonaishallinta.

Nykyisessä hoitojärjestelmässä vastuunotto hoidon kokonaishallinnasta jää usein puutteelliseksi. Yhteistyötä eri erikoisalojen välillä ei ole riittävästi, lääkitys saattaa paisua tarpeettoman monimutkaiseksi, työkykyarvion tekeminen voi osoittautua haasteelliseksi. Päihteiden käyttö voi nousta esteeksi saada hoitoa muihin sairauksiin. Tarvitaan matalan kynnyksen palveluita, integroituja palveluita, parempaa koordinaatiota.

Oma muutokseni

Tapio Suominen - keynote

Maailmani muuttui syksyllä 2012, kun sairastuin kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön. Pudotus aallon harjalta pohjamutiin oli nopea ja ankara.

Kuluneen 10 vuoden aikana bipon kaikki puolet, maniasta masennukseen ja takaisin ovat tulleet tutuksi. Vakava masennus on sulkenut minut neljään otteeseen osastohoitoon. Lähipiirin tuki, sähköhoito ja toimiva lääkitys ovat kiskoneet minut onneksi toistuvasti takaisin.

Maniassa olen puolestaan hölmöillyt ankarasti, mukaan lukien saamani lopputili Yleltä. Alkoholilla maustettu mania on puolestaan johtanut vielä suurempiin ongelmiin.
Kaiken kokemani jälkeen uskallan sanoa, että nyt voin paremmin kuin kertaakaan sairastumiseni jälkeen.

Niinpä haluan kertoa tarinani juuri sinulle. Yhden neuvon annan jo nyt. Jos haluat, että asiat kohdaltasi muuttuvat, sinun täytyy muuttaa jotain. Tervetuloa kuulemaan omasta muutoksestani! 


SEMINAARIN
OHJELMA

8.00-8.45          Ilmoittautuminen ja aamupalaa

8.45-9.00          Seminaarin avaus / Ari Kärkkäinen

9.00-10.00         Dopamiini D3- reseptori skitsofreniassa ja huumeriippuvuudessa.      / Stephan Hjorth - Yhteistyössä Recordati AB

10.00-10.15         Tauko

10.15-11.00          Kun nuori saa päättää. / Jan Holmberg

11.00-11.45          Päihteiden vangit - monihäiriöisyys vankilapsykiatrin silmin. / Alo Jüriloo

11.45-12.30         Lounas

12.30-13.30        Keynote- puheenvuoro - Oma muutokseni. / Tapio Suominen

13.30-14.00        Iltapäiväkahvi

14.00-14.45        Haasteita ja onnistumisia kaksoisdiagnoosipotilaan hoidossa. /
Teemu Ojala

14.45-15.30        Mikä ennakoi onnistutta vieroitushoitoa? / Aija Tuliniemi

15.30-15.45        Seminaarin päätössanat


Helsinkiin jo keskiviikkona vai seminaarin jälkeen kaupunkilomalle?

Päihdepsykiatria 2023- seminarin osallistujille -20% GLO Hotel Art´n normaalihintaisesta hotellihuoneesta koodilla PROENTRATUM.

Huomio! Valitse GLO HOTEL ART.

Palautetta Päihdepsykiatria 2022 koulutuspäivästä

Mielenkiintoiset puhujat ja mahdollisuus osallistua etänä

Monipuolinen anti ja hyödylliset aihealueet. Puhujat valmistelleet oman kokonaisuuden.

Käytännön esimerkit ja pitkän kokemuksen omaavien puheenvuorot. Kokemusasiantuntijan puheenvuoro

Luennoitsijat olivat loistavat, sopiva jaottelu ja tauot huomioitu

Rohkeat puheenvuorot ja hyvä fiilis.

 

Voit ilmoittautua myös lähettämällä sähköpostia ari.karkkainen@entratum.fi

tai soittamalla 044 2396 821

Yhteydenotto

Yhteyttä voit ottaa lomakkeella, puhelimitse tai sähköpostilla. Vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin. Voit myös ilmoittautua tällä lomakkeella. Kirjoita viestikenttään, osallistutko etänä vai paikan päällä.

Ari Kärkkäinen - puh. 044 2396 821 - sähköposti: ari.karkkainen@entratum.fi

PÄIHDEPSYKIATRIA 2023 YHTEISTYÖSSÄ:

Haluatko mukaan näytteilleasettajaksi? Ota yhteyttä: Ari Kärkkäinen, puh 044 2396 821 / ari.karkkainen@entratum.fi

GLO Hotel Art

TÄRKEÄÄ TIETOA

1 kk ennen tilaisuutta perutuista ilmoittautumisista emme peri maksua, tämän jälkeen perutuista ilmoittautumisista perimme koko osallistumismaksun, ellei ole esittää sairauslomatodistusta. Esteen sattuessa voi osallistumisen siirtää kuluitta kollegalle. Peruutukset ja osallistumisen siirto kollegalle on tehtävä kirjallisesti sähköpostilla.

Koulutuksen järjestäjillä on oikeus ohjelmamuutoksiin sekä koulutuksen peruuttamiseen ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla siitä asiakkaalle sähköpostilla viimeistään seitsemän (7) arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa.

Viranomaisten antamista ohjeista riippuen koulutuspäivä voidaan joutua toteuttamaan kokonaan verkkovälitteisesti. Muutoksesta ilmoitetaan henkilökohtaisesti kaikille osallistujille.

Force majeure: Seminaarin järjestäjä ei ole velvollinen korvaamaan osallistujille osallistumismaksua, mikäli todetaan sellainen seminaarin järjestämisen estävä epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota seminaarin järjestäjän ei ole ollut syytä ottaa huomioon ja joka on seminaarin järjestäjästä riippumaton, eikä sen estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. Tällainen tapahtuma voi olla sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, lakko tai muu työselkkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen seminaarin järjestäjästä riippumaton syy.