PÄIHDEPSYKIATRIA- SEMINAARI TULEE TAAS!

Vuoden 2024 seminaarissa käsitellään ajankohtaisia teemoja, erilaisia lähestymistapoja ja parhaita käytäntöjä mielenterveys- ja päihdehoitotyössä.

KAKSI PUHUJAA ON JO VARMISTUNUT 14.8.2023.

Vuoden 2024 seminaari järjestetään 18.4.2024 Hotelli Arthurissa Helsingissä ja etänä.

Tule oppimaan uutta, vahvistamaan osaamistasi, jakamaan kokemuksia, verkostoitumaan muiden ammattilaisten kanssa ja löytämään uusia ideoita yhdessä mielenterveys- ja päihdehoitotyön asiantuntijoiden kanssa.

Kuulemme puheenvuoroja, jotka käsittelevät mielenterveyttä, päihteitä sekä niiden yhteisesiintyvyyttä. Aiheet tulevat valikoitumaan aikaisempiin seminaareihin osallistuneiden palautteen perusteella.

Sydämellisesti tervetuloa seminaariin! Seminaarin ohjelma julkaistaan syksyn 2023 aikana ja ilmoittautuminen avataan heti sen jälkeen.

Seuraa Entratumin Facebookia ja tätä sivua. Tietoa seminaarista päivitetään sitä mukaa, kun sitä saadaan.

Ystävällisesti,

Ari Kärkkäinen 


SEMINAARIN PUHUJAT

SEMINAARIN AIHEET

SEMINAARIN
OHJELMA

Palautetta Päihdepsykiatria 2023 koulutuspäivästä... 

Yhteydenotto

Ari Kärkkäinen - puh. 044 2396 821 - sähköposti: ari.karkkainen@entratum.fi

PÄIHDEPSYKIATRIA 2024 YHTEISTYÖSSÄ:

TÄRKEÄÄ TIETOA

1 kk ennen tilaisuutta perutuista ilmoittautumisista emme peri maksua, tämän jälkeen perutuista ilmoittautumisista perimme koko osallistumismaksun, ellei ole esittää sairauslomatodistusta. Esteen sattuessa voi osallistumisen siirtää kuluitta kollegalle. Peruutukset ja osallistumisen siirto kollegalle on tehtävä kirjallisesti sähköpostilla.

Koulutuksen järjestäjillä on oikeus ohjelmamuutoksiin sekä koulutuksen peruuttamiseen ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla siitä asiakkaalle sähköpostilla viimeistään seitsemän (7) arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa.

Viranomaisten antamista ohjeista riippuen koulutuspäivä voidaan joutua toteuttamaan kokonaan verkkovälitteisesti. Muutoksesta ilmoitetaan henkilökohtaisesti kaikille osallistujille.

Force majeure: Seminaarin järjestäjä ei ole velvollinen korvaamaan osallistujille osallistumismaksua, mikäli todetaan sellainen seminaarin järjestämisen estävä epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, jota seminaarin järjestäjän ei ole ollut syytä ottaa huomioon ja joka on seminaarin järjestäjästä riippumaton, eikä sen estävää vaikutusta voida poistaa ilman kohtuuttomia lisäkustannuksia tai kohtuutonta ajanhukkaa. Tällainen tapahtuma voi olla sota, kapina, sisäinen levottomuus, viranomaisen suorittama pakko-otto tai takavarikko julkiseen tarpeeseen, tuonti- tai vientikielto, luonnonmullistus, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytys, lakko tai muu työselkkaus tai tulipalo tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen seminaarin järjestäjästä riippumaton syy.